Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Hisingsledens nya trafikplatser har fått namn

Trafikverket har nu fattat beslut om vad Hisingsledens planskilda trafikplatser ska heta.

De nya namnen på Hisingsledens trafikplatser kommer att börja gälla då trafikplatserna öppnar för trafik 2020/2021. Namnen blir; Björlandamotet, Kålseredsmotet, Volvomotet och Vikansmotet. Inför namnbeslutet har samråd skett vid flera tillfällen med bland andra Göteborgs Stad, Volvo, Lantmäteriet och Polismyndigheten.

De nya trafikplatserna

Björlandamotet. Trafikplatsen ligger vid korsningen med Björlandavägen. Västerut leder Björlandavägen till Björlanda som är den större orten och det stora målet i området. Österut leder Björlandavägen in mot Göteborg.

Kålseredsmotet. Trafikplatsen ansluter till ett nytt logistikcenter via John Bunyans väg. Industriområdet har ännu inte fått något namn men enligt kommunen är förslaget Kålsereds industriområde. I området finns Kålseredsbäcken och flera fastigheter har Kålsered som fastighetsbeteckning.

Volvomotet. Det är ovanligt att namnsätta trafikplatser med företagsnamn men i detta fall är området och Göteborg starkt förknippat att namnet ansågs motiverat. Ett tänkbart namn som är lokaliserande var Sörred men det ansågs vara mer lämpligt att använda till den nya trafikplatsen på väg 155 vid Sörredsvägen. Trafikplatsen ersätter korsningen mellan Hisingsleden och Assar Gabrielssons väg.

Vikansmotet. Trafikplatsen på den nya sträckan Halvors länk ansluter till Halvorsäng och Vikans industriområde.

Se kartbild för placering av de nya trafikplatserna.
Kartbild (öppnas som PDF-fil)

Beslutet har fattats av Trafikverkets regionala direktör Håkan Wennerström i september 2017.

Trafikstart planeras till 2020-2021