Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E6.20 Hisingsleden

Trafikverket planerar ombyggnad och nybyggnad av den södra delen av Hisingsleden. Syftet är att avlasta mer centrala trafikleder i Göteborg och öka trafiksäkerheten på vägen.

Vägplanen för Hisingsleden börjar söder om Assar Gabrielssons väg och slutar strax norr om Björlandamotet. Trafikverket planerar att bygga om leden till en mötesfri väg med fyra körfält.

Två signalreglerade och olycksdrabbade korsningar ersätts med planskilda trafikplatser, en i korsningen med Assar Gabrielssons väg och en i korsningen med Björlandavägen. En tredje trafikplats anläggs för att ansluta det nya logistikcentret i Sörred till Hisingsleden vid John Bunyans väg.

Anslutningen mellan Gustaf Larsons väg och Hisingsleden kommer att stängas, förutom för kollektivtrafik som ska svänga höger och söderut. Det kommer att anläggas en bussgata mellan Assar Gabrielssons väg och Gustaf Larsons väg, och en parallellväg mellan trafikplatsen vid det nya logistikcentret och Gustaf Larsons väg.

I vägplanen ingår också en ny gång- och cykelväg från Assar Gabrielssons väg till Björlandavägen, som knyter ihop dagens cykelstråk längs Björlandavägen med väg 155. Gång- och cykelbanan kommer att förläggas på den västra sidan om leden.