Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Läget vid Tingstad – projektledaren berättar

Marieholmstunneln öppnar för trafik före årsskiftet 2020. Vilket arbete återstår att göra vid Tingstadsmotet?

Johan Larsson, projektledare för trafikplatserna i Marieholmsförbindelsen:

– Där är vi så gott som klara. Det som kvarstår är finplaneringsarbeten, plantering av växter, montering av räcken och beläggningsarbeten på de långa broarna som ansluter till Marieholmstunneln och Lundbyleden.

Trafikverket bygger ju även en bullerskyddsskärm längs E6 mellan Tingstadsmotet och Bäckebolsmotet. Hur går arbetet med den?

– Vi har tagit ner den gamla bullerskärmen mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet och bygger nu den nya. Den kommer att vara klar till sommaren. Därefter kommer vi att fortsätta på sträckan mellan Backadalsmotet och Bäckebolsmotet.

Samtidigt som bullerskyddsskärmen byggs så breddas även E6 norrgående mot Kungälv.

– Ja det stämmer, vi är i full gång med att bredda vägen och bygga den nya gång- och cykelbanan och vi hoppas kunna öppna för trafik i juni-juli.