Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Slussar i Trollhätte kanal

För att säkra Vänersjöfartens framtid planerar Trafikverket i samarbete med Sjöfartsverket att bygga nya slussar i Trollhätte kanal, vid Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg.

Nya slussar är en förutsättning för att sjöfarten ska kunna fortsätta att fungera och utvecklas – så att den på sikt kan avlasta järnvägen och minska andelen transporter med lastbil.

Vad händer just nu?

Projektorganisationen är på plats och vi har påbörjat lokaliseringsutredningen där vi utreder de nya slussarnas sträckning. Lokaliseringsutredningen är en del av planläggningen där vi bland annat tittar på placeringen av slussarna utifrån nautiska förutsättningar, det vill säga fartygens möjlighet att ta sig fram, miljökrav, natur och kultur, omfattning av anläggningen, byggbarhet, omgivningspåverkan och kostnad. Vi undersöker också vilken fartygsstorlek som är lämplig att bygga för.

Vi har en dialog med berörda myndigheter och kommuner och planerar även för att under 2021 påbörja projekteringen och ansöka om tillstånd inför byggstart.

I nuläget har vi svårt att besvara frågor som rör fastigheter och inlösen. Det beror på att vi fortfarande utreder teknikval och placering av slussarna. När vi har kommit en bit i processen bjuder vi in alla som blir berörda av projektet till att vara delaktiga och ha en dialog med oss.

Varför ska vi bygga nya slussar i Trollhätte kanal?

Dagens slussar är över 100 år gamla och den tekniska livslängden är snart passerad. Det betyder på längre sikt att deras funktion inte kan upprätthållas med hjälp av underhåll, och därför behöver de bytas ut.

De nya slussarna behövs för att uppfylla dagens behov av sjötrafik, där vissa industrier är helt beroende av sjöfarten för att kunna säkerställa sina transporter. Det skapar förutsättningar för att i framtiden kunna flytta över fler transporter från lastbil till båt.

Med nya slussar skapas möjlighet att i framtiden trafikera kanalen med större fartyg. Detta bedöms ge minskade transportkostnader för näringslivet i regionen. Nya slussar gynnar även båtturismen och den lokala turistnäringen.