Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En illustrerad båt mot röd bakgrund.

Slussar i Trollhätte kanal

Under året är det samråd för de nya slussarna i Trollhätte kanal. Du kan se filmer om projektet och alternativen, ställa frågor och lämna synpunkter.

I Vänersborg genomförs samrådet 29 mars–21 maj och i Lilla Edet 6 april–31 maj. Trollhättans samråd genomförs till hösten.

På respektive kommuns samrådssida finns från och med samrådsstart samrådsunderlaget, möjlighet att lämna synpunkter och mer information om sträckningsalternativen i film och text.

Samråd Vänersborg

Samråd Lilla Edet

Samråd Trollhättan (hösten 2021)

Undrar du över något kring slussarna?

Vår sida Frågor och svar uppdateras löpande med svar på frågor vi får om projektet.

Vad och varför samråd?

För att kunna bygga slussarna behöver vi ansöka om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken. Som en del av tillståndsprocessen genomförs samråd med allmänhet, organisationer och myndigheter som berörs av projektet. Under samrådet har alla som vill möjlighet att inkomma med synpunkter på utredningsunderlaget. Efter samrådet sammanställs synpunkterna i en redogörelse. Samrådsredogörelsen utgör grunden till beslutet om hur projektet ska gå vidare i fortsatt utredning och planering inför kommande byggnation.