Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Här är alternativen för var de nya slussarna ska byggas

Var ska slussarna byggas i Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg? Här kan du se utredningsområdena på respektive plats.

I lokaliseringsutredningen utreds och konsekvensbeskrivs olika placeringsalternativ för slussarna. Det handlar om utredningsområden, inte exakt placering.

Vi utreder olika alternativ eftersom miljöbalken slår fast att flera tänkbara lokaliseringsalternativ ska värderas, konsekvensbeskrivas och jämföras.

I februari/mars offentliggör vi hela lokaliseringsutredningen. I den presenterar vi de respektive alternativen utifrån deras påverkan på natur, människa och kulturmiljöer, liksom teknik, byggbarhet och nautiska delar som handlar om var och hur framtidens fartyg kan trafikera leden.

Under våren kommer vi att genomföra samråd i de tre kommunerna. Vid samråden ges möjlighet att inkomma med synpunkter.

Efter samråden kommer vi att välja vilka alternativ vi går vidare med i fortsatt utredning och planering.

Här nedanför kan du se de alternativ vi utreder.

Trollhättan

thn tre.png

Här finns tre olika alternativ.

 

thn syd.png

1.       Syd

 • Ansluter söder om befintlig slussled till Göta älv.
 • Löper söder om befintlig slussled, genom delar av Skoftebyns bostadsområde, mellan Göta älv och Åkers sjö.
 • Ansluter till befintlig farled i Åkers sjö och följer Bergkanalen till Olidebron.

 

thn mitt.png

2.       Mitt

 • Ansluter norr om befintlig slussled till Göta älv.
 • Löper genom 1800 och 1844 års slussområde mellan Göta älv och Åkers sjö.
 • Ansluter till befintlig farled i Åkers sjö och följer Bergkanalen till Olidebron.

 

thn norr.png

3.       Norr

 • Löper mellan Göta älv och Bergkanalen norr om Västergärdet.
 • Ansluter till Göta älv norr om 1800 års slussled. Passerar norr om bebyggelsen i Västergärde.
 • Ansluter till Bergkanalen norr om Olidebron.

 

Lilla Edet

le båda.png

Här finns två olika alternativ.

 

le öster.png

1.       Öst

 • Löper parallellt öster om befintlig sluss genom Inlandsön.

 

le väster.png

2.       Väst

 • Löper parallellt väster om befintlig sluss.

 

Vänersborg

vbg båda.png

Här finns två olika alternativ.

 

vbg öster.png

1.       Öst

 • Löper parallellt öster om befintlig sluss.

 

vbg väster.png

2.       Väst

 • Löper parallellt väster om befintlig sluss.