Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samrådet i Trollhättan startar i november

Ett större utredningsområde och mer behov av dialog är två skäl till att utredningen i Trollhättan dragit ut på tiden. Men nu är det klart att avgränsningssamrådet börjar 22 november.

Arbetet med den utredning som ska ligga till grund för samrådet i Trollhättan pågår fortfarande.

Varför tar förberedelserna längre tid i Trollhättan än i Lilla Edet och Vänersborg?

– De byggnadstekniska förutsättningarna är mer komplicerade i Trollhättan. Sträckningen är längre, därmed är utredningsområdet större. Närheten till dagens slussanläggning ställer krav på hur både den, sjöfarten och arbetsplatsen ska skyddas under byggtiden. Behovet av dialog med Trollhättans stad och andra myndigheter har också varit stort på grund av den påverkan bygget kommer att ha på staden, kulturmiljöer och naturen, säger projektledare Mikael Rintala.

Tre alternativ har blivit två

När samrådet startar kommer vi att presentera två olika sträckningar för de nya slussarna i Trollhättan och beskriva hur de påverkar natur, människa och kulturmiljöer, liksom hur förutsättningarna ser ut för att bygga där samt för framtidens sjöfart.

Vi utredde från början tre alternativ för de nya slussarna i Trollhättan. Ett av alternativen går rakt igenom de gamla slussarna och naturområdet Gamle Dal och uteslöts i ett ganska tidigt skede på grund av det starka skyddet de gamla slussarna har som statligt byggnadsminne.

Information och synpunkter på webbplatsen

Under samrådet kan alla som vill inkomma med synpunkter på alternativen. Information om förslagen och om hur du lämnar synpunkter kommer att finnas här på webbplatsen tillsammans med den utredning som ligger till grund för samrådet – lokaliseringsutredningen.

Efter samrådet sammanställs synpunkterna i en samrådsredogörelse som kommer att publiceras på projektets webbplats.