Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Snart dags för samrådet i Trollhättan

På måndag den 22 november börjar samrådet om de nya slussarna i Trollhättan. Då kan alla som vill tycka till om de två alternativ som tagits fram.

Information om sträckningsalternativen och om hur du lämnar synpunkter kommer att finnas här på vår webbplats tillsammans med samrådsunderlaget.

Det kommer även att finnas bokningsbara telefontider och information om öppet hus dit allmänheten kan komma och ställa frågor. Öppet hus kommer att hållas vid flera tillfällen i Kanalmuseet, Åkersbergsvägen 42:

  • Onsdag 1 december kl. 11–18
  • Söndag 5 december kl. 11–16
  • Tisdag 7 december kl. 14–20
  • Onsdag 15 december kl. 11–18

Har du möjlighet att besöka oss på öppet hus under dagtid? Gör gärna det i så fall. Det ryms max 60 personer i Kanalmuseets lokaler och om besöken sprids ut under dagen hinner vi prata med fler och kan svara på fler frågor.

Om intresset är stort kan det komma fler datum för öppet hus.

Fysiskt utställningsmaterial

I stadsbiblioteket och på Trafikverkets kontor kommer du också att kunna ta del av samrådsunderlaget och informationsmaterial i fysisk form.

Under samrådet presenterar vi – Trafikverket och Sjöfartsverket – de två förslag på sträckningar som tagits fram. Alternativ syd löper söder om befintlig slussled, genom delar av Skoftebyns bostadsområde, och alternativ nord löper mellan Göta älv och Bergkanalen norr om Västergärdet.

– Vi har tittat på flera möjliga sträckningar i ett stort område under utredningens gång och det vi presenterar i det här skedet är förslag på två områden som en ny slussled kan byggas inom. Nu är det dags för samrådet där Trollhätteborna får framföra sina åsikter, säger Mikael Rintala, projektledare på Trafikverket.

Samrådet om de nya slussarna i Trollhättan pågår mellan 22 november 2021 och 20 februari 2022.

Varför utreds olika alternativ?

Slussarna i Trollhätte kanal är ett omfattande projekt som sträcker sig över flera år och som kommer att få stora konsekvenser för både människa och miljö. Innan så här stora projekt kan påbörjas slår miljöbalken fast att man måste utreda flera tänkbara lokaliseringsalternativ och värdera, konsekvensbeskriva och jämföra dem.

Man jämför hur de olika alternativen påverkar natur, människa och kulturmiljöer, liksom förutsättningarna när det gäller teknik, byggbarhet och nautiska delar; det vill säga var och hur framtidens fartyg kan trafikera leden.

Varför nya slussar i Trollhätte kanal?

Dagens slussar i Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg är över 100 år gamla och den tekniska livslängden är snart passerad. Det betyder på längre sikt att deras funktion inte kan upprätthållas med hjälp av underhåll och därför måste de bytas ut. 2030 anses de gamla slussarna vara uttjänta.

Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket och Sjöfartsverket.

De nya slussarna behövs för att uppfylla dagens behov av sjötrafik, där vissa industrier är helt beroende av sjöfarten för att kunna säkerställa sina transporter. Det skapar förutsättningar för att i framtiden kunna flytta över fler transporter från lastbil till båt. Med nya slussar skapas möjlighet att i framtiden trafikera kanalen med större fartyg. Nya slussar gynnar även båtturismen och den lokala turistnäringen.