Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Snart samråd i Lilla Edet och Vänersborg – ta del av nytt material redan nu

Senare i vår är det samråd i Lilla Edet och Vänersborg, men redan nu finns nytt utredningsmaterial att ta del av kring slussbygget.

Under våren genomförs samråd i Vänersborg mellan den 29 mars och den 21 maj och i Lilla Edet mellan den 6 april och den 31 maj.

I anslutning till samråden offentliggörs samrådsunderlaget där olika placeringsalternativ för de nya slussarna utreds och konsekvensbeskrivs. Under samråden kan alla som vill tycka till om förslagen och lämna synpunkter. 

Men redan nu kan du ta del av de utredningar Trafikverket gjort som ligger till grund för samrådet – lokaliseringsutredningen för respektive plats. Här hittar du lokaliseringsutredningarna.

I utredningarna har vi tittat på de placeringsalternativ vi ser som möjliga för den nya slussen i Lilla Edet och Vänersborg. På båda platserna handlar det om att bygga den nya slussleden öster eller väster om dagens sluss.

Vi har utrett olika placeringsalternativ eftersom miljöbalken slår fast att flera tänkbara lokaliseringsalternativ ska värderas, konsekvensbeskrivas och jämföras innan ett så här stort projekt kan påbörjas.

I utredningarna har vi undersökt och jämfört alternativens påverkan på natur, människa och kulturmiljöer, liksom teknik, byggbarhet och nautiska delar; det vill säga var och hur framtidens fartyg kan trafikera leden.

Vad och varför samråd?

För att kunna bygga slussarna behöver vi ansöka om tillstånd för vattenverksamhet enligt Miljöbalken. Som en del av tillståndsprocessen genomförs samråd med allmänhet, organisationer och myndigheter som berörs av projektet. Under samrådet har alla som vill möjlighet att inkomma med synpunkter på utredningsunderlaget. Efter samrådet sammanställs synpunkterna i en redogörelse. Samrådsredogörelsen utgör grunden till beslutet om hur projektet ska gå vidare i fortsatt utredning och planering inför kommande byggnation.