Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En vit stiliserat illustrerad båt mot röd bakgrund.

Samråd Lilla Edet (avslutat)

Vårens samråd i Lilla Edet är nu avslutat. Det betyder att du inte längre kan lämna synpunkter inom ramen för samrådet, men här hittar du information om förslagen i text och film.

Samrådet i Lilla Edet pågick mellan den 6 april och 31 maj. De synpunkter som kommit in ställs samman i en samrådsredogörelse som publiceras här på hemsidan till hösten.

Du kan ta del av samrådsunderlaget i sammanfattad form i text och film längre ner på sidan.

Samrådsunderlaget i sin helhet hittar du på sidan Dokument.

Vad och varför samråd?

För att kunna bygga slussarna behöver vi ansöka om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken. Som en del av tillståndsprocessen genomförs samråd med allmänhet, organisationer och myndigheter som berörs av projektet. Under samrådet har alla som vill möjlighet att inkomma med synpunkter på utredningsunderlaget. Efter samrådet sammanställs synpunkterna i en redogörelse. Samrådsredogörelsen utgör grunden till beslutet om hur projektet ska gå vidare i fortsatt utredning och planering inför kommande byggnation. 


Har du en fråga om projektet?