Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En vit stiliserat illustrerad båt mot röd bakgrund.

Samråd Lilla Edet

Här hittar du samrådsunderlag, kan lämna synpunkter och få svar på dina frågor om slussen i Lilla Edet.

Samrådet i Lilla Edet pågår mellan 6 april och 31 maj. I samrådsunderlaget finns lokaliseringsutredningen i sin helhet samt övriga samrådsdokument. Handlingarna finns i digital form vid detta samråd på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om fysisk distansering till följd av covid-19.

Vad och varför samråd?

För att kunna bygga slussarna behöver vi ansöka om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken. Som en del av tillståndsprocessen genomförs samråd med allmänhet, organisationer och myndigheter som berörs av projektet. Under samrådet har alla som vill möjlighet att inkomma med synpunkter på utredningsunderlaget. Efter samrådet sammanställs synpunkterna i en redogörelse. Samrådsredogörelsen utgör grunden till beslutet om hur projektet ska gå vidare i fortsatt utredning och planering inför kommande byggnation. 

Digitalt formulär: Klicka här för att komma till ett formulär där du kan lämna synpunkter på projektet.


Brev: Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge. Ange ärendenummer TRV 2021/8064.


E-post: investeringsprojekt@trafikverket.se, ange ärendenummer TRV 2021/8064.


Sista datum för synpunkter: Synpunkter ska ha kommit in skriftligen senast den 31 maj 2021. Samrådstiden pågår 6 april–31 maj 2021.


Har du en fråga om projektet?