Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En vit stiliserat illustrerad båt mot vinröd bakgrund.

Samråd Vänersborg (avslutat)

Det östra alternativet är valt och härnäst väntar fältundersökningar av marken i området.

Under februari börjar vi genomföra fältundersökningar inför slussbygget i Vänersborg. Först tittar vi på hur jordlager och berg ser ut i området där slussen planerar att byggas, det vill säga öster om dagens sluss.

Här kan du läsa en nyhet om undersökningarna.

Boende som blir direkt berörda av undersökningarna kommer att kontaktas av oss. När vi vet mer detaljer om när, var och hur undersökningarna kommer att äga rum informerar vi också om det här på webbplatsen.

Samrådet i Vänersborg avslutades i våras och vi valde att gå vidare med det östra alternativet. Du kan fortfarande ta del av information om de två förslagen som utreddes i text och film längre ner på sidan.

Samrådet i Vänersborg pågick mellan den 29 mars och 21 maj 2021. De synpunkter som kom in har ställts samman i en samrådsredogörelse.

Samrådsredogörelsen och samrådsunderlaget i sin helhet hittar du på sidan Dokument.

För att kunna bygga slussarna behöver vi ansöka om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken. Som en del av tillståndsprocessen genomförs samråd med allmänhet, organisationer och myndigheter som berörs av projektet. Under samrådet har alla som vill möjlighet att inkomma med synpunkter på utredningsunderlaget. Efter samrådet sammanställs synpunkterna i en redogörelse. Samrådsredogörelsen utgör grunden till beslutet om hur projektet ska gå vidare i fortsatt utredning och planering inför kommande byggnation. 

 

Har du en fråga om projektet?