Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 160, Tjörnbron, byte av snedkablar

Årets arbete med byte av snedkablar är avslutade och trafiken kan gå som vanligt. Nästa etapp som påverkar trafiken startar preliminärt 2022. Vi tackar för visad hänsyn!

Som en del av ett planerat underhåll ska 14 snedkablar på Tjörnbron bytas. Åtgärden utförs för att bibehålla brons livslängd och minska risken för akuta fel.

Arbetet kommer att utföras under de tider där trafiken störs minst. Utryckningsfordon samt gång- och cykeltrafik kommer alltid att kunna passera arbetsområdet.

Trafikpåverkan

För aktuell trafiksituation, till exempel då bron stängs på natten, se www.trafiken.nu eller under Trafikinformation väg på www.trafikverket.se.
Då utförandet är starkt väderberoende meddelas information vid lunchtid samma dygn som nattavstängningen sker. Dygn då nattavstängning inte sker syns heller ingen extra markering på ovanstående sidor, endast projektet är markerat.
Denna projektsida administreras endast under kontorstid medan ovanstående sidor kan uppdateras dygnet runt.

Under vissa moment och tider kan bron behöva stängas enstaka nätter för all trafik. Då leds trafiken via väg 770, färjeled över Svanesund och vidare på väg 734 till väg 160, följ orange vägvisning.
Totalavstängning får endast ske 23.00-4.30 under vardagsnätter. Bron är aldrig helt stängd natt mellan fredag och lördag eller natt mellan lördag och söndag.
Färjan över Svanesundsleden kör enligt ordinarie turlista. Tidtabell och karta Svanesundsleden.

Högsta tillåtna hastighet över bron är normalt 70 km/h. Under arbetsperioden kan hastigheten komma att sänkas till 50 km/h.

Ett körfält stängdes i april. Därefter är ett körfält i vardera riktning öppet dagtid 4.30-21.00. 
Under vissa nätter, 21.00-4.30, är endast ett körfält öppet för all trafik. Trafiken leds då med flaggvakt.

Beräknad tidplan

Arbetena startar i februari 2019 med förberedande arbeten som inte påverkar trafiken.
Etapp 1 pågår från 25 mars till 16 juni och etapp 2 pågår 19 augusti till slutet av februari 2020. Under dessa etapper påverkas trafiken.

Då kabelbytet pågår, och en kabel är nedmonterad och trafik i ett körfält i vardera riktning, kan bron trafikeras med BK1-trafik.