Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kontaktledningar.

Uddevalla–Strömstad, kontaktledningsupprustning och höjning av plattform 2a3a i Uddevalla

Vi ska genomföra kontaktledningsupprustning på sträckan Uddevalla–Strömstad. Samtidigt höjer vi plattform 2a3a på Uddevalla station.

Projektet kommer att omfatta tre åtgärder:

  • Kontaktledningsupprustning på sträckan Uddevalla - Strömstad
  • Kontaktledningsupprustning på Uddevalla bangård
  • Höjning av plattform 2a3a i Uddevalla

Förberedelser inför kommande upphandling av projekterande konsult pågår under hösten 2021. Inmätningsarbeten kommer utföras under hösten 2021 och våren 2022.

Detaljplanering och fältundersökningar kommer genomföras under 2022-2023 och beräknad produktion planeras att genomföras 2025-2028, där majoriteten av arbetena kommer att genomföras under totalavstängning.

Arbetet förväntas leda till en mer driftsäker anläggning, ökad trafiksäkerhet för tågresenärerna samt en stationsmiljö som är tillgänglighetsanpassad.

Kontaktledningssystemet mellan Uddevalla och Strömstad är från 1950, och de stolpar och bryggor som stått sedan dess är i behov av att bytas ut. Kontaktledningsanläggningen på Uddevalla bangård är lika gammal och de bryggor som är rostangripna är också i behov av utbyte.

Plattformen för spår 2a3a i Uddevalla är låg och ojämn vilket innebär att insteget från plattform till tåg är för stort. Det gör att den inte är tillgänglig för funktionshindrade och är en säkerhetsrisk för alla resenärer vid på- och avstigning. I projektet ska därför plattformen höjas och rustas upp samt förses med tak, så att det framöver uppfyller gällande krav och regelverk. Det innebär också bättre belysning, framkomlighet samt tydliga skyltar med trafikinformation