Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Spårbyte. Foto: Erik Holmstedt

Upprustning och modernisering av järnvägen i Boråsområdet

Trafikverket rustar upp och moderniserar järnvägen i Boråsområdet för att minska driftstörningar och skapa ett mer robust och tillförlitligt järnvägssystem.

Vi planerar att byta spår, kontaktledning och signalställverk i Boråsområdet. På vissa utvalda sträckor införs även fjärrstyrning . Åtgärderna höjer kapaciteten och ger ett mer tillförlitligt och robust järnvägssystem för tågtrafiken.

Fem projekt ingår i upprustningen av järnvägen i Boråsområdet. Två är redan avslutat; på Borås bangård har vi bytt kontaktledning för att förbättra driftsäkerheten. Projektet avslutades sommaren 2019. Mellan Borås och Hillared har vi bytt spår och växlar.

Följande tre sträckor kvarstår:  
Borås signalställverk: Byte till ett modernt signalställverk som kommer att höja säkerheten och bidra till en flexibel och effektiv trafikering. Produktion startar sommaren 2022. 

Fjärrstyrning och spårbyte, Herrljunga-Borås: För att skapa ökad punktlighet och kapacitet bygger vi ett fjärrstyrt signalsystem och genomför ett spårbyte mellan Herrljunga och Borås. Produktion pågår sedan juli 2021. 

Spår- och kontaktledningsbyte Borås-Varberg: Vi byter spår, växlar och kontaktledning för ökad tillförlitlighet. Produktion pågår sedan augusti 2021.

Så påverkas du:

Ett ökat fokus på upprustning av järnvägen innebär att många arbeten ska planeras in i järnvägssystemet. Dessa arbeten kommer periodvis att leda till stora störningar av tågtrafiken, men vi arbetar för att minska störningarna så mycket som möjligt.

För mer information om trafikpåverkan på järnvägen, kontakta din tågoperatör eller kollektivtrafikoperatör på sträckan.