Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Fjärrstyrning och spårbyte, Herrljunga–Borås

Trafikverket planerar att genomföra ett fjärrstyrningsprojekt och spårbyte på Älvsborgsbanan mellan Herrljunga och Borås. Arbetet är säkerhetshöjande och skapar möjlighet till ökad punktlighet, kapacitet och tillförlitlighet.

Järnvägen mellan Herrljunga och Borås är en av de sista banorna i landet som saknar fjärrstyrning av trafiken. Nu ska Trafikverket installera ett elektroniskt signalsäkerhetssystem för att skapa ett effektivare järnvägssystem.

Dessutom ska spåren bytas och banvallen rustas upp på sträckan. Åtgärderna gör att Älvsborgsbanan mellan Herrljunga och Borås blir mer pålitlig, säkrare samt att det möjliggör ökad trafik av för person- och godståg. 

Plankorsningar ses över

Samtidigt görs en översyn av de plankorsningar som finns längs med sträckan. Detta innebär att vi kompletterar vissa oskyddade plankorsningar med bommar medan några andra av dagens oskyddade plankorsningar kommer att slopas.

Banan stängs av för trafik 2021

Själva bytet av spår och växlar, samt införande av fjärrstyrning planeras att starta sommaren 2021 och bedöms vara klart till jul 2021. Under det arbetet stängs Älvsborgsbanan av för all tågtrafik mellan Herrljunga och Borås.

Preliminär tidsplan

  • Förarbeten, projektering och inmätningar 2019 KLART
  • Nedsänkning av kablar våren och sommaren 2020
  • Spår- och växelbyte samt installation av ett nytt signalsäkerhetssystem: sommaren och hösten 2021
  • Anläggningen åter öppen för trafik julen 2021

Informationsblad
Infoblad till närboende Herrljunga-Borås_.pdf