Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fjärrstyrning och spårbyte, Herrljunga–Borås

Vi bygger fjärrstyrningssystem och utför spårbyte på Älvsborgsbanan mellan Herrljunga och Borås. Arbetet är säkerhetshöjande och skapar möjlighet till bättre punktlighet och ökad kapacitet.

Järnvägen mellan Herrljunga och Borås är en av de sista banorna i landet som saknar fjärrstyrning av trafiken. Därför installerar Trafikverket ett elektroniskt signalsäkerhetssystem som skapar ett effektivare och säkrare järnvägssystem.

Vi byter också spår och rustar upp banvallen. Det gör att tågtrafiken mellan  Herrljunga och Borås blir mer pålitlig, säkrare och möjliggör för ökad trafik av för person- och godståg. 

Plankorsningar ses över

I projektet görs en översyn av de plankorsningar som finns längs med sträckan. Några av de oskyddade plankorsningarna kompletteras med bommar medan andra tas bort.

Banan stängs av för trafik 2021

Själva bytet av spår och växlar, samt införande av fjärrstyrning startade under sommaren 2021 och beräknas vara klart den 12 december 2021. Under tiden som arbetet pågår är Älvsborgsbanan stängd för all tågtrafik mellan Herrljunga och Borås.

Du kan också läsa mer i en nyhet om plankorsningar här

Preliminär tidsplan

  • Förarbeten, projektering och inmätningar 2019 - klart
  • Nedsänkning av kablar våren och sommaren 2020 - klart
  • Markarbeten med spårgående maskiner - våren 2021 klart
  • Spår- och växelbyte samt installation av ett nytt signalsäkerhetssystem -  sommaren och hösten 2021
  • Anläggningen är åter öppen för trafik den 12 december 2021