Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Fjärrstyrning och spårbyte, Herrljunga–Borås

Trafikverket planerar att genomföra ett fjärrstyrningsprojekt och spårbyte på Älvsborgsbanan mellan Herrljunga och Borås. Arbetet är säkerhetshöjande och skapar möjlighet till ökad punktlighet, kapacitet, tillförlitlighet och geografisk obundenhet.

En förutsättning för att kunna fjärrmanövrera anläggningen är att det finns ett elektroniskt säkerhetssystem. I projektet ingår att uppgradera säkerhetssystemet liksom att skapa ett effektivare/flexiblare och mer kostnadseffektivt järnvägssystem. Samtidigt görs en översyn av de plankorsningar som finns längs med sträckan. Projektet kommer att säkerställa att rätt skydd finns på alla plankorsningar. Detta innebär att några plankorsningar kommer att slopas.

Vi kommer även att genomföra spårbyte och upprustning av banvallen på Älvsborgsbanan mellan Herrljunga och Borås. Detta gör vi för ökad säkerhet, tillförlitlighet och kapacitet för resenärer och godståg.

Så påverkas du:

Att utföra den här typen av arbete utan störningar är svårt, men vi arbetar för att minska störningarna så mycket som möjligt.

• Under vissa perioder kan buller förekomma.
• Vi strävar efter att påverka tågtrafiken så lite som möjligt, men påverkan kommer att ske.

Preliminär tidsplan

  • Byggstart 2020
  • Anläggningen ska vara klar för fjärrmanövrering 2021.