Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fjärrstyrning och spårbyte, Herrljunga–Borås

Vi bygger fjärrstyrningssystem och utför spårbyte på Älvsborgsbanan mellan Herrljunga och Borås. Arbetet är säkerhetshöjande och skapar möjlighet till ökad punktlighet, och kapacitet.

Järnvägen mellan Herrljunga och Borås är en av de sista banorna i landet som saknar fjärrstyrning av trafiken. Därför kommer Trafikverket installera ett elektroniskt signalsäkerhetssystem som skapar ett effektivare och säkrare järnvägssystem.

Dessutom ska spåren bytas och banvallen rustas upp. Det gör att tågtrafiken mellan  Herrljunga och Borås blir mer pålitlig, säkrare och det det möjliggör för ökad trafik av för person- och godståg. 

Plankorsningar ses över

Samtidigt görs en översyn av de plankorsningar som finns längs med sträckan. Några av de oskyddade plankorsningarna kompletteras med bommar medan andra slopas. 

Banan stängs av för trafik 2021

Själva bytet av spår och växlar, samt införande av fjärrstyrning planeras att starta sommaren 2021 och bedöms vara klart till jul 2021. Under det arbetet stängs Älvsborgsbanan av för all tågtrafik mellan Herrljunga och Borås.

Påverkan trafik plankorsningar/järnvägsövergångar i augusti-september 2021

Under tiden som arbetet med spårbytet och fjärrstyrningen pågår påverkas en del järnvägsövergångar, då flera stora maskiner såsom spårbytesmaskinen behöver kunna ta sig fram. Därför stängs tillfälligt vägar i anslutning till järnvägsövergångarna under augusti och september 2021. Följ lokal skyltning för omledningsvägar.

Aktuell information om när plankorsningar stängs i september-oktober

Plankorsning                        Tider                                                Kommun
Längjum                                 11/9 06.00 – 13/9 04.00                Borås
Gärdstorp                              12/9 06.00 – 14/9 04.00                Borås
Slättvägen                              16/9 06.00 – 18/ 04.00                  Borås
Rävholmen                             17/9 06.00 – 19/9 04.00               Herrljunga
Mollaryd                                 19/9 06.00 – 21/9 04.00               Herrljunga
Mollaryd tovmosse               19/9 06.00 – 21/9 04.00               Herrljunga
Torpåkra                                 20/9 06.00 – 22/9 04.00               Herrljunga
Ljung                                       22/9 06.00 – 24/9 04.00               Herrljunga
Liden                                       22/9 06.00 – 24/9 04.00               Herrljunga
Grude                                      23/9 06.00 – 25/9 04.00               Herrljunga
Björke                                     24/ 9 06.00 – 26/9 04.00               Herrljunga
Brobacken                             25/9 06.00 – 27/ 9 04.00               Herrljunga
Berga                                      26/9 06.00 – 28/9 04.00                Herrljunga
Storgatan                               27/9 06.00 – 29/9 04.00                Herrljunga
Skalle badplats                      6/9 06.00 – 10/9 12.00                  Borås
Slättvägen                              7/9 09.00 – 11/9 16.00                  Borås
Ljung                                       8/9 09.00. - 12/9 16.00                 Herrljunga
Järnvägsgatan                       9/9 03.00 – 12/9 12.00                  Borås
Nybrogatan                           12/9 12.00 – 10/11 00.00              Borås
Magasingatan                       1/10 00.00 – 10/11 00.00              Borås    

Du kan också läsa mer i en nyhet om plankorsningar här

Preliminär tidsplan

  • Förarbeten, projektering och inmätningar 2019 - klart
  • Nedsänkning av kablar våren och sommaren 2020 - klart
  • Markarbeten med spårgående maskiner - våren 2021 
  • Spår- och växelbyte samt installation av ett nytt signalsäkerhetssystem -  sommaren och hösten 2021
     
  • Anläggningen åter öppen för trafik julen 2021