Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fotograf: Trafikverket

Spår- och kontaktledningsbyte Borås-Varberg

Trafikverket planerar att byta spår, växlar och kontaktledning på hela Viskadalsbanan mellan Borås och Varberg. Genom upprustningen skapar vi en pålitlig och robust järnväg för framtida behov.

Spår, växlar och kontaktledning har nått slutet av sin tekniska livslängd och behöver därför bytas. Vi passar även på att förbättra ballasten i banvallen. Upprustningen kommer att öka tillförlitligheten och minska underhållskostnaderna för Viskadalsbanan.

Entreprenör
Trafikverket har kontrakterat Leonhart Weiss för genomförande av entreprenaden. 

Vad ska göras och när?

Produktionen planeras starta med fundamentsättning för kontaktledningssystemet våren 2021. Detta arbete planeras ske utan att påverka tågtrafiken på sträckan, men det finns en risk att vissa närboende kan uppleva störningar, då mycket av arbetet görs nattetid. Bullrande arbeten kommer att förekomma under arbetsperioden, men kommer inte att vara långvarigt eftersom arbetet flyttar sig längs med järnvägen.

Bytet av spår, växlar och kontaktledning planeras starta sommaren 2021 och vara klart ett år senare. Under arbetet behöver Viskadalsbanan stängas av för all tågtrafik mellan Borås och Varberg.

Vid sidan om detta projekt pågår även utredningar angående plankorsningsåtgärder och plattformsåtgärder på Viskadalsbanan. Eventuella åtgärder som detta leder fram till kommer inte att utföras i detta projektet.

Preliminär tidplan

  • Projektering med inmätning och flera undersökningar: Våren-hösten 2019
  • Förarbeten med hantering av kablar: Hösten 2019 och våren 2020
  • Fundamentsättning våren/sommaren 2021
  • Spår-, växel och kontaktledningsbyte: Sommaren 2021-
    7 augusti 2022
  • Banan åter öppen för trafik: vecka 22, 2022