Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fotograf: Trafikverket

Spår- och kontaktledningsbyte Borås-Varberg

Trafikverket byter spår, växlar och kontaktledning på hela Viskadalsbanan mellan Borås och Varberg. Genom upprustningen skapar vi en pålitlig och robust järnväg för framtida behov.

Spår, växlar och kontaktledning har nått slutet av sin tekniska livslängd och behöver därför bytas. Vi passar även på att förbättra ballasten i banvallen. Upprustningen kommer att öka tillförlitligheten och minska underhållskostnaderna för Viskadalsbanan.

Plankorsningsåtgärder
På Viskadalsbanan utförs även plankorsningsåtgäder, det genomförs i ett annat projekt, läs mer om det här

Preliminär tidplan

  • Spår-, växel och kontaktledningsbyte:
    Sommaren 2021-7 augusti 2022
  • Banan åter öppen för trafik: vecka 32, 2022

Produktionen startade våren 2021 med fundamentsättning för kontaktledningssystemet. Detta arbete sker utan att påverka tågtrafiken på sträckan, men det finns en risk att närboende kan uppleva störningar, då mycket av arbetet görs nattetid. Bullrande arbeten kommer att förekomma under arbetsperioden, men kommer inte att vara långvarigt eftersom arbetet flyttar sig längs med järnvägen.

I mitten av augusti 2021 startade arbetet med att byta spår, växlar och kontaktledning och beräknas bli klart ett år senare. Under arbetet behöver Viskadalsbanan stängas av för all tågtrafik mellan Borås och Varberg. Arbetsfordon och materialtransporter kommer att trafikera Viskadalsbanan under avstängningen, om du ska korsa järnvägen vid en plankorsning krävs därför som vanligt att du gör det med försiktighet.

Vid sidan om detta projekt pågår även utredningar angående plankorsningsåtgärder och plattformsåtgärder på Viskadalsbanan. Eventuella åtgärder som detta leder fram till kommer inte att utföras i detta projektet.