Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Närbild på järnvägsräls.

Uppställningsspår Lärje

I Lärje, strax norr om Göteborg, planerar vi att bygga nya uppställningsspår. Det gör att fler tåg kan trafikera järnvägen.

Aktuellt 

Samrådsredogörelse

Vi har tagit fram en samrådsredogörelse där vi bemöter de synpunkter och frågor som kom in till oss under höstens samråd 2020. Du hittar samrådsredogörelsen samt ny version av samrådsunderlaget under Aktuella handlingar på sidan Dokument.

Beslut om betydande miljöpåverkan 

På Trafikverkets begäran har länsstyrelsen beslutat att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Beslutet var väntat och Trafikverket har i arbetet utgått från detta.

I genomfört digitalt samråd med myndigheter och de enskilda som särskilt berörs har värdefulla synpunkter inkommit som, tillsammans med länsstyrelsens råd, kommer att tas hänsyn till i fortsatt arbete.

I takt med ökat tågresande och fler resenärer behövs fler tåg i omlopp. I framtiden krävs därför fler uppställningsbangårdar för tågen att stå på när de inte är i trafik. För att möta det behovet kommer vi att bygga en uppställningsbangård i Lärjeholm precis norr om Gamlestaden och ytterligare en i området söder om Rävekärr i Mölndal som kallas Pilekrogen.  

Varför bygger vi nya uppställningsspår?

Den struktur som finns idag för uppställning av tåg i Göteborgsområdet utgår från att alla tåg har Göteborg C som knutpunkt. Dagens uppställningsbangårdar har god tillgänglighet från Göteborg C. När Västlänken öppnas för trafik 2026 kommer trafikeringen i Göteborgsområdet att förändras. Samtidigt som det sker, förväntas också fler tåg att trafikera järnvägen.
Tillgängligheten till dagens uppställningsbangårdar försämras för de tåg som trafikerar Västlänken och som följd av det behöver nya byggas. En del av dagens uppställningsspår kommer också att försvinna i bygget av Västlänken.