Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg på en bangård.

Uppställningsbangård vid Göteborg C

Uppställningsspår Pilekrogen

I Mölndal, vid området Pilekrogen, planerar vi att bygga nya uppställningsspår. Det gör att fler tåg kan trafikera järnvägen.

Samrådet för anläggning av nya uppställningsspår är nu avslutat. Tack för dina synpunkter!

Mellan 25 maj och 15 juni har samråd pågått med anledning av anläggning av nya uppställningsspår längs med Västkustbanan söder om Mölndals station.

Samrådshandlingen och fördjupningsmaterialet finns på sidan ”Dokument för projekt Uppställningsspår Pilekrogen”. I materialet kan du till exempel läsa mer om vår planering, och en beskrivning av de konsekvenser dessa får för miljön.

Dokument för projekt Uppställningsspår Pilekrogen

I takt med ökat tågresande och fler resenärer behövs fler tåg i omlopp. I framtiden krävs därför fler uppställningsbangårdar för tågen att stå på när de inte är i trafik. För att möta det behovet kommer vi att bygga en uppställningsbangård i området söder om Rävekärr och ytterligare en i Lärjeholm norr om Göteborg.

Varför bygger vi nya uppställningsspår?

Den struktur som finns idag för uppställning av tåg i Göteborgsområdet utgår från att alla tåg har Göteborg C som knutpunkt. Dagens uppställningsbangårdar har god tillgänglighet från Göteborg C. När Västlänken, en tågtunnel under Göteborg, öppnas för trafik i december 2026 kommer trafikeringen i Göteborgsområdet att förändras. Samtidigt som det sker förväntas också fler tåg att trafikera järnvägen.

Tillgängligheten till dagens uppställningsbangårdar försämras för de tåg som trafikerar Västlänken och som följd av det behöver nya byggas. Av alla tåg som trafikerar Göteborgsområdet kommer två av tre att gå igenom Västlänken.

Karta över de nya planerade uppställningsspåren i Pilekrogen. Vi planerar också för tillfartsvägar som kommer att anslutas till Kungsbackavägen. 

Namnet Pilekrogen har en historisk koppling till platsen och området är en av de få platser där det finns tillräckligt stor yta för att få plats med alla spår som förväntas att behövas. Dessutom ligger området i närheten av Västlänkens södra del, vilket är en viktig faktor för att undvika körningar med tomma tåg.