Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 1037.01, Lökholmen Strömstads kommun, indragning av väg

Trafikverket har dragit in väg 1037.01 från allmänt underhåll.

Vägen ligger delvis inom detaljplanelagt område med enskilt huvudmannaskap. Därför har vi föreslagit att väg 1037.01 övergår till att förvaltas av en ny vägsamfällighet (GA). Trafikverket bekostar en lantmäteriförrättning enligt anläggningslagen.

Vägen leder inte till någon allmän inrättning och behöver därför inte vara en allmän väg. Vägen har heller inte en övergripande karaktär, och staten är bara väghållare för de övergripande vägarna.

Fakta om väg 1037.01

  • Vägen är cirka 900 meter lång och cirka 4 meter bred.
  • Hastigheten är 50 km/tim.
  • Vägen ansluter till väg 1037 och har en lokal trafik.
  • Det är primärt ingen genomfartsled och heller ingen övergripande väg i vägsystemet.
  • Årsdygnsmedeltrafiken mättes år 2004 och var då 203 fordon, och av dessa var 6 lastbilar.
  • Vägen ligger delvis inom detaljplanelagt område med enskilt huvudmannaskap.