Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tre barn med cyklar.

Väg 154, Ekbacken–Draglycke, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Svenljunga kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 154. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar för en gång- och cykelväg utmed väg 154, Mjölbäcksvägen, mellan Ekbacken och Draglycke i samarbete med Svenljunga kommun.

Den cirka 1 000 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvalitet för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.