Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gång- och cykelväg

Väg 155, Hjuvik–Hällsvik

Längs väg 155 finns ett antal otrygga gång- och cykelpassager och en otrygg gång- och cykelväg. Vi kommer att fokusera på sträckan Hjuviks bryggväg–Hällsviksvägen, som i dag är hårt belastad av omfattande arbetspendling.

Väg 155 är ett viktigt transportstråk och primärväg för farligt gods. Vi ska fokusera på sträckan Hjuviks bryggväg–Hällsviksvägen. Vi har utfört en åtgärdsvalstudie där vi har identifierat följande problem:

1. Otrygg gång- och cykelpassage Hjuviks bryggväg

Åtgärd: vi förhöjer gång- och cykelpassagen

2. Otrygg gångpassage vid Stora Pölsans väg

Åtgärd: Vi bygger ett signalreglerat övergångsställe vid Batterivägen.

3. Otrygg gångpassage vid Batterivägen

Åtgärd: Vi bygger ett signalreglerat övergångsställe vid Batterivägen.

4. Otrygg gång- och cykelpassage vid Torslanda Hästeviks väg

Det händer att trafikanter kör av vägen i cirkulationen och ut på gång- och cykelvägen.
Åtgärd: Vi förhöjer gång- och cykelpassagen vid Torslanda Hästeviks väg. Dessutom sätter vi upp ett räcke mellan cirkulationen och gång- och cykelbanan.

5. Otrygg gång- och cykelväg längs väg 155 mellan Torslanda Hästeviks väg och Hällsviksvägen

Det saknas räcke på många ställen.
Åtgärd: Vi kompletterar med vägräcke där det saknas (totalt cirka 1 090 m).

Åtgärderna kommer att bidra till positiva effekter som:

  • förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter
  • minskad barriäreffekt för de boende längs området.