Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gång- och cykelväg

Väg 155, Hjuvik–Hällsvik

Längs väg 155 finns ett antal otrygga gång- och cykelpassager och en otrygg gång- och cykelväg. Vi gör därför hastighetsdämpande åtgärder på sträckan Hjuviks bryggväg–Hällsviksvägen.

Väg 155 är ett viktigt transportstråk och primärväg för farligt gods, och längs vägen finns ett antal otrygga gång- och cykelpassager samt en otrygg gång- och cykelväg. För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter gör vi nu hastighetsdämpande åtgärder. Vi fokuserar på sträckan Hjuviks bryggväg–Hällsviksvägen, som i dag är hårt belastad av omfattande arbetspendling och går genom villaområden där husen l igger nära vägen på stora delar av sträckan.

För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och tillgängligheten till kollektivtrafik planerar vi att

  • bygga två förhöjda överfarter för gång- och cykeltrafikanter
  • komplettera räcken mellan Torslanda Hästeviks väg och Hällsviksvägen
  • bygga ett nytt trafikljus vid en gång- och cykelöverfart.

Åtgärderna kommer att bidra till positiva effekter som:

  • förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter
  • bättre förutsättningar för hållbart resande
  • minskad barriäreffekt för de boende längs området.