Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Två bilar i möts på större landsväg. Foto: Bo Maltanski, Trafikverket

Väg 156, förbättringsåtgärder längs sträckan Härryda–Skene

Vi planerar för ett flertal trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 156 mellan Härryda och Skene.

Vi vill göra det säkrare och enklare att pendla via väg 156 mellan Marks kommun och Göteborgsområdet. Genom varierande åtgärder på väg 156 mellan Härryda och Skene höjer vi trafiksäkerheten och tillgängligheten. Läs mer om åtgärderna på delprojektsidorna.

Följande förbättringar gör vi på väg 156:

  • Vi breddar vägen på en 1,3 kilometer lång sträcka mellan Skoghem och Backadal. Det gör vi genom att skapa ett stigningsfält, det vill säga ett extra körfält i backen för att göra det lättare att köra om.
  • Vi har genomfört åtgärder vid Hyssna Handel. Bland annat ska vi bredda vägen för att bygga gångbanor med mittrefug från busshållplatserna och förbättra belysningen.
  • Vi har genomfört åtgärder vid Hjorttorp. Bland annat har vi utökat pendelparkeringen, tillgänglighetsanpassat två busshållplatser och byggt gångbanor över vägen med mittrefug från busshållplatserna. Vi har satt upp belysning vid pendelparkeringen, gångbanorna, hållplatserna och övergången.
  • Vi har genomfört åtgärder i Eriksmyst och Bugärde. Vid Gästigivargården i Skene blev vi klara sommaren 2018. Här har vi tillgänglighetsanpassat alla busshållplatserna genom att bygga en bredare och längre plattform och utrusta dem med taktila ytor för synskadade. Dessutom har vi byggt säkra gångbanor till och från hållplatserna. Vid Eriksmyst och Bugärde har vi byggt cykelparkeringar i anslutning till busshållplatserna.