Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 156, Erikmyst och Bugärde, trafiksäkerhets- och tillgänglighetshöjande åtgärder

I Eriksmyst och Bugärde genomför vi ett antal åtgärder för att ge kollektivresande ökad tillgänglighet och säker passage till busshållplatserna. Målet är att fler ska välja att resa kollektivt.

Projektet är klart.

Syftet med de planerade åtgärderna i Eriksmyst och Bugärde vid väg 156 är att ge kollektivresande ökad tillgänglighet till närliggande bebyggelse. Att bygga gångbanor och passager med refug kommer att bidra till ökad trafiksäkerhet och upplevd trygghet för kollektivresenärerna på väg till och från busshållplatserna. Vi har genomfört samråd med Marks kommun, Härryda kommun, länsstyrelsen och berörda fastighetsägare.

Även Gästgivargården i Skene har varit en del av denna åtgärd och blev färdigbyggd sommaren 2018.