Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 156, Hyssna Handel, trafiksäkerhets- och tillgänglighetshöjande åtgärder

Vi ska genomföra åtgärder för att ge kollektivresande ökad tillgänglighet och en säker passage till busshållplatserna. Målet är att fler ska välja att resa kollektivt.

Projektet Hyssna handel ligger i Marks kommun i anslutning till väg 156 som är ett av nio prioriterade vägstråk i Västra Götaland. Vägen har pekats ut i Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2014–2025.

Syftet med åtgärderna är att ge kollektivresande ökad tillgänglighet och säker passage till busshållplatserna, och målet är att fler ska välja att resa kollektivt. Som komplettering till Hyssna handel-området kommer kommunen att utöka den befintliga pendelparkeringen och anlägga ny cykel- och MC-parkering.

För att öka säkerheten och trygghetskänslan för gångtrafikanterna kommer vi att bygga gångbanor fram till busshållplatserna. Vi ska också bredda väg 156 och bygga en mittrefug för att det ska bli säkert att passera över vägen samt se över belysningen.

Vi har genomfört samråd med Marks kommun och länsstyrelsen.