Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 156, Skoghem–Backadal, stigningsfält

Vi ska bredda vägen cirka 1,3 kilometer för att skapa ett stigningsfält, det vill säga ett extra körfält, i norrgående riktning för att möjliggöra omkörning av fordon.

Västra Götalands region har speciellt pekat ut väg 156, Skene–Ryamotet, för att den har betydelse för arbetspendling, kollektivtrafik och tunga transporter.

I nuläget är vägen

  • smal med många utfarter
  • ojämn med många lutningar
  • drabbad av bergsskärningar som ger ojämn hastighet
  • högt trafikerad, vilket leder till köbildning särskilt under morgontrafiken mot Göteborg.

Projektet består av att bygga om en 1+1-väg till 2+1-väg mellan Skoghem och Backadal, i Marks kommun. Den totala längden blir cirka 1,3 kilometer Stigningsfältet ska starta i anslutning till korsningen med Gamla Hajomsvägen/Hässelbergsvägen vid Skoghem med ett högersvängfält/accelerationsfält som sedan övergår till ett stigningsfält. Vägen breddas på norra sidan.

På sträckan där vi föreslår ett stigningsfält bör av trafiksäkerhetsskäl inte enskilda utfarter med vänstersvängfält tillåtas. Vi har utrett samtliga nio utfarter och landat i ett förslag där sju av dem ska stängas och fastighetsägarna får nya anslutningar till väg 156.

Syftet med åtgärden är att höja standarden på sträckan, förbättra trafiksäkerheten vid vissa viktiga knutpunkter och förbättra sidoområdena.