Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 1582, Örsås, förslag om indragning av allmän väg

Vi föreslår att en del av väg 1582 vid Örsås dras in från allmänt underhåll och överlämnas till fastighetsägarna och nyttjanderättsinnehavaren.

Väg 1582 ligger bredvid en grustäkt och går från väg 184 till Örsås kyrka med begravingsplats. Den går parallellt med väg 1583, och de båda vägarna går ihop strax före kyrkan. Om vi drar in den delen av väg 1582 når man ändå kyrkan från väster via väg 1583, och från öster via den del av väg 1583 som börjar där de båda vägarna möts.

Väg 1582 ligger på två fastigheter. Bolaget som driver grustäkten äger den ena delen och har nyttjanderätt för den andra. Troligtvis blev vägen allmän när väglagen kom till på 1940-talet, men vi bedömer att den inte längre behöver vara allmän, eftersom väg 1583 går till samma plats. Grustäkten behöver området för sin verksamhet, och eftersom trafikanterna kan använda väg 1583 i stället blir det ingen omväg för dem om vi drar in vägen förbi grustäkten.

Vi föreslår därför att väg 1582 mellan korsningen med väg 154 och korsningen med väg 1583, dras in från allmänt underhåll och överlämnas till fastighetsägarna och nyttjanderättsinnehavaren.

Fakta om delen av väg 1582

  • Vägen är cirka 930 m lång och cirka 4,8 m bred.
  • Hastighetsgränsen är 70 km/tim.
  • Vägen har bärighetsklass 1 (BK 1) och är belagd.
  • Vägen ansluter till väg 154 i väst och till väg 1582 i öst.
  • Vägen används av trafikanter som ska ta sig till grustäkten och dess närområden.
  • För genomfart finns väg 1583 som ligger parallellt strax norr om den nu aktuella vägen. Båda vägarna går ihop strax före kyrkan till väg 1582.
  • Årsdygnsmedeltrafiken mättes år 1985 till 324 fordon och av dessa var 21 lastbilar.