Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Busshållplats utmed väg 161 mellan Bäcken och Skår.

Väg 161, Bäcken–Skår, utbyggnad av hållplatser

Vi håller på att bygga om två busshållplatser (tre hållplatslägen) längs väg 161 på sträckan Bäcken–Skår. Syftet är att göra det säkrare för dem som väntar på bussen.

Utifrån tidigare utredningar av hållplatserna på väg 161 har vi nu tillsammans med Västtrafik beslutat att åtgärda hållplats Stensbacka (ett hållplatsläge) och hållplats Lekstale (två hållplatslägen). Vi ska utrusta hållplatserna med bussficka så att bussarna kan stå skyddade. Hållplatslägenas nuvarande placering är inte låsta, utan kan behöva justeras så att både bussficka och hållplatsyta inryms. Väderskydden, ett vid Stensbacka och "båten" vid Lekstale, ska flyttas med till de nya hållplatslägena.