Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En cykel.

Väg 1614, Ubbhultsskolan–gården Ubbhult Kråkered, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Marks kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 1614. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 1614 mellan Ubbhultsskolan och gården Ubbhult Kråkered i samarbete med Marks kommun.

Den 650 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvalitet för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.