Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

100 dagar kvar till trafiköppningen av nya bron vid Säm

Efter ett halvårs omledning av trafiken på Väg 163 mellan Grebbestad och Tanumshede återstår nu tre månader tills vi öppnar den nya bron över Norra Bohusbanan vid Säm.

Sedan vi rev den gamla bron i augusti 2020 har trafiken behövt ta en omväg. En långvarit omledning av trafiken kräver mycket tålamod av trafikanter och närboende. Boende i Sannäs har fått en ökad trafikmängd genom samhället. 

Flera har hört av sig till oss med frågor relaterade till omledningen och vi har löpande gjort förbättringar längs sträckan. Vi vill passa på att tacka både för tålamod med omledningen och för de värdefulla synpunkter som vi fått in.

Vi har sedan byggstarten haft regelbundna avstämningar med Räddningstjänsten, Ambulansen, Tanums kommun, Västtrafik och Vy Buss för att effektivisera kommunikationen med allmänheten och myndigheter och ta emot synpunkter och förslag. Några punkter vi åtgärdat sedan byggstarten är:

  • Omledningsvägarna har fått samma vinterhållningsprogram som fanns på väg 163.
  • Siktförbättrande åtgärder längs hela omledningssträckan.
  • Tillfälliga mötesfickor har byggts på södra delen av omledningsvägen för att motverka köbildning.
  • I korsningen Väg 163/1005 (Orrekläpp) har vi åtgärdat brister genom en tillfällig hastighetsnedsättning till 50km/h, kompletterande skyltning och en målad linje.
  • Vi har genomfört trafikmätningar i Sannäs för att kontrollera att hastighetsbegränsningen på 40 km/h efterlevdes.
  • Extra skyltning för att trafikanter ska bli påminda om den gällande hastigheten i Sannäs.

Nedräkning till trafiköppningen

Att bygga nära och ovanför tågspåren innebär en rad säkerhetsåtgärder som gör att arbetet tar lite längre tid än traditionellt byggande. Det har behövts en extra skonsam grundläggningsmetod eftersom vi arbetar nära den trafikerade järnvägen. Grundbyggnaden tog något längre tid än planerat på grund av oförutsedda geotekniska förhållanden, men bygget är nu ikapp ursprungstidplan.

Den nya bron innebär bättre trafiksäkerhet och framkomlighet på Väg 163. Den kommer att vara mer robust och bredare än den gamla bron, vilket innebär att även tunga fordon kommer att kunna mötas.

Om arbetet med den nya bron fortsätter utan påverkan av pandemin planeras trafiköppningen att ske måndagen den 31 maj. På grund av pandemin kan vi inte planera för en invigning på plats, vi planerar istället att uppmärksamma trafiköppningen i våra digitala kanaler.