Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Brobygge skapar trafikomledning på väg 163

För ökad trafiksäkerhet byter vi ut bron över Norra Bohusbanan vid Säm, Grebbestad-Tanumshede. Arbetet pågår augusti 2020 – maj 2021 och trafiken leds om med 15 minuters längre restid under byggperioden.

I augusti 2020 börjar Trafikverket bygga ny bro på väg 163 över Norra Bohusbanan vid Säm.

Den befintliga bron kommer att vara stängd från 17 augusti och under hela ombyggnadstiden fram till maj 2021. Det kommer att innebära cirka 15 minuters trafikomledning.

Den 80 år gamla bron är i sämre skick än förväntat och  har inte tillräckligt med marginaler för att klara den lastpåverkan som det innebär att bygga en ny bro parallellt med nuvarande bro. Den kan därför inte användas för trafik under byggtiden. Med tanke på trafikanternas säkerhet beslutade därför projektet att stänga bron och leda om trafiken under byggtiden. Arbetet har tidplanerats med hänsyn till sommartrafiken. 

Karta över omledning
 

- Vi kommer att göra vad vi kan för att omledningen ska fungera bra, både för trafikanter och för närboende utmed omledningsvägarna. Vi hoppas på förståelse för vår åtgärd och vill vädja till alla att visa hänsyn och köra försiktigt, inte minst genom Sannäs samhälle, säger Trafikverkets projektledare Epheram Demelash Getahun.

- Vi vill vädja till trafikanterna att använda de skyltade omledningsvägarna och inte enskilda vägar i området. Tillfälliga mötesfickor har byggts på norra delen av omledningsvägen för att motverka köbildning, förklarar Epheram Demelash Getahun.

Trafiken norrifrån på E6 till Grebbestad kommer att hänvisas via Lurmotet och söderifrån via Grindmotet.

 

Läs mer på www.trafikverket.se/bro_sam