Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En lastbil på en bro.

Väg 164, Edsleskog, stigningsfält

Trafikverket bygger ett stigningsfält på cirka 1 kilometer i Fengerforsbacken, riktning Åmål. Vi ska också se över behovet av sidoräcken på sträckan.

Väg 164 går från Strömstad till Åmål och är utpekad som ett viktigt stråk för gods- och pendlingstrafiken i Dalsland. För godstrafiken är det länken mellan norra Bohuslän och norra Dalsland/Värmland och det finns industrier längs sträckan. Vägbredden varierar och vägen är kurvig och varierar också i höjd.

Det är problem med framkomligheten på vägen med anledning av den branta lutningen och den höga andelen tung trafik. Dessutom krävs det extra underhållsresurser på vintern eftersom den tunga trafiken har svårt att komma upp för backen när det är halt.

Stigningsfältet kommer att öka trafiksäkerheten och framkomligheten, eftersom det då blir möjligt att köra om den tunga trafiken.