Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

cirkulationsplats.

Väg 164/172 cirkulationsplats Skåpakorset

Korsningen mellan väg 164 och väg 172 har mycket trafik, speciellt tung trafik från industrier i området. Vi planerar därför att bygga en cirkulationsplats för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Korsningen mellan väg 164 och väg 172 ligger nära industrier som gör att det går mycket och tung trafik på vägen. Den höga trafikmängden orsakar ibland köer och fördröjningar, och det kan vara svårt för trafikanter från väg 164 att komma ut på väg 172. Därför planerar vi att bygga en cirkulationsplats för att öka framkomlighet och trafiksäkerhet. Cirkulationsplatsen kommer att få en oval utformning, där trafik längs väg 172 kommer att prioriteras eftersom den har en högre trafikmängd. Befintlig in- och utfart från pendelparkeringen kommer även att optimeras eftersom den idag upplevs som trång.

I samband med byggnation av cirkulationsplats planerar vi även att bygga en gång- och cykelpassage över väg 172, samt en gång- och cykelväg mellan Skåpakorset och Bengtsfors.