Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 1700, Vegby, trafiksäkerhetsåtgärder

Vi bygger om väg 1700 i Vegby för att göra den säkrare. Det gör vi genom hastighetsdämpande åtgärder och genom att göra det lättare för trafikanterna att uppfatta olika delar i trafikmiljön.

Vi har fått in synpunkter om att fordon kör för snabbt genom Vegby och om gående som upplever att det är otryggt att korsa vägen mellan Storgatan och Sjöbovägen. Under hösten 2021 och våren 2022 bygger vi därför om i Vegby centrum.

Det här ska vi göra:

  • Sänka hastigheten från 50 km/tim till 40 km/tim mellan Storgatan och Sjöbovägen.
  • Måla om väglinsen (”knappen”) i korsningen 1700/Vegagatan/Skolgatan så att den syns tydligare.
  • Höja upp och göra övergångsstället vid Vegagatan/Skolgatan säkrare.
  • Förbättra sikten i korsningen mellan väg 1700 och väg 1690, och göra den lättare att uppfatta.
  • Flytta busshållplatsen Vegby från väg 1690 till väg 1700 (Strandvägen). Den nya hållplatsen är utformad så att den ska dämpa hastigheten på trafiken.