Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 1700, Vegby, trafiksäkerhetsåtgärder

Vi ska förbättra trafiksäkerheten längs väg 1700 i Vegby, Ulricehamn. Det gör vi genom hastighetsdämpande åtgärder och genom att göra det lättare för trafikanterna att uppfatta olika delar i trafikmiljön.

De boende på orten upplever att det är höga hastigheter på väg 1700. Det gäller framför allt fordon som kommer från väster, i första hand från Borås. De boende upplever det dessutom otryggt att korsa vägen mellan Storgatan och Sjöbovägen. Det har även framkommit synpunkter på att sikten är begränsad för de trafikanter som ska korsa eller köra ut på väg 1700.

Korsningen mellan väg 1700/Vegagatan/Skolgatan är i dag utrustad med en så kallad väglins mitt i korsningen. Kanaliseringen av korsningen, det vill säga hur fordonsströmmarna är ordnade mellan väg 1700/Vegagatan/Skolgatan, upplevs som dålig. De boende anser att väglinsen, eller "knappen", som den kallas i folkmun, inte fyller någon funktion.

Dessutom upplevs passagen i anslutning till korsningen som otrygg. Flera barn använder denna passage på sin väg till skolan.

Planerade åtgärder

  • Vid korsningen väg 1700/Vegagatan/Skolgatan ska vi markera väglinsen tydligare genom att måla runt den. Övergångsstället öster om korsningen byggs om till ett upphöjt övergångsställe.

  • Korsningen väg 1700/väg 1690 ska bli lättare att uppfatta genom att vi smalnar av väg 1690.

  • Hållplatsen Vegby längs väg 1690 flyttar vi ut till väg 1700 (Strandvägen), öster om korsningen med 1690, och bygger om den till en timglashållplats. Den befintliga busshållplatsen rivs.

  • Gångbanan längs väg 1700 öster om väg 1690 ska markeras tydligare med linjemålning vid in- och utfart. I dag är den svår att uppfatta.

  • Gång-och cykelleden Ätradelsleden korsar väg 1700. Vi ska räta upp cykelleden så att den korsar väg 1700 vinkelrätt.