Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

fyrkorsningsväg

Väg 172, Färgelanda, vänstersvängfält och gång- och cykelpassage

Trafikverket planerar att bygga ett nytt vänstersvängfält på väg 172 i fyrvägskorsningen väg 172/väg 2081.

Vänstersvängfältet söderifrån ska gå in mot Färgelanda centrum. Vi ska också bygga en gång- och cykelpassage i anslutning till korsningen så passage till och från Högalid ska kunna ske på ett säkert sätt. Denna passage ska anslutas till en ny gång- och cykelväg in mot Färgelanda centrum som i sin tur ansluts till gång- och cykelväg som redan finns längs väg 2081.

Syftet är att förbättra framkomligheten på väg 172 och att öka trafiksäkerheten i korsningen. Gång- och cykelpassagen ska underlätta för gång- och cykeltrafikanter att korsa väg 172.