Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 172 Härsängen

Väg 172, Härsängen, profiljustering, kurvrätning och breddning

Väg 172 vid Härsängen är i dag smal och har bitvis låg standard. Därför vill vi bland annat räta ut vägen, bredda den och göra den mer trafiksäker med bättre siktförhållanden.

Vi ska genomföra åtgärder för att höja standarden och trafiksäkerheten på väg 172 vid Härsängen. Vägavsnittet är i dag olycksdrabbat och vi har fått klagomål från yrkestrafiken. Dessa handlar om att det ofta är tillbud på grund av att vägen är smal (endast 6,5 meter) och saknar särskilda utrymmen för oskyddade trafikanter.

Vi planerar därför att justera profilen, räta ut kurvor och bredda vägen för att höja standarden och förbättra siktförhållandena. Med dessa åtgärder kommer det sedan troligtvis att bli möjligt att höja hastigheten så att den motsvarar hastigheten på sträckan före och efter Härsängen. Dessutom kommer de oskyddade trafikanterna att få mer utrymme när vägen blir bredare.