Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 172, Uddevalla, stigningsfält Kurödsvägen–Lillesjö

Trafikverket planerar att bygga ett stigningsfält på den cirka 1,4 kilometer långa sträckan mellan den signalreglerade korsningen vid Kuröd och infarten till Lillesjö industriområde.

I den regionala planen för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2014–2025 har Västra Götalandsregionen avsatt pengar för nio specifika stråk. Ett av dessa stråk är väg 172 (Uddevalla–Bengtsfors–Årjäng–Arvika). Väg 172 är klassad som ett viktigt transportstråk och en viktig pendlings- och serviceväg och den är även prioriterad för kollektivtrafiken. Huvudsyftet är att öka möjligheterna till arbetspendling med bil och kollektivtrafik.

På väg 172, från Uddevalla och upp till avtagsvägen mot Lillesjö, finns en backe som blir till en flaskhals när tunga fordon behöver krypköra upp för backen på grund av tung last. De fordon som kör långsamt stoppar i sin tur upp de fordon som kan hålla en annan hastighet. Det leder till att personbilar och bussar får anpassa sin hastighet efter de tunga, långsamtgående transporterna. Det finns i dag inga omkörningsmöjligheter.

När vi har kompletterat vägen med ett körfält i norrgående riktning kommer restiden att bli kortare.