Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 174 Dingle–Kungshamn

Vi planerar att bygga en ny gång- och cykelväg utmed väg 174 på sträckan Dingle–Kungshamn. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vi vill skapa en trafiksäker miljö för cyklister och gående utmed vägarna. Att bygga fler trygga gång- och cykelvägar kan leda till att fler väljer att ta sig fram på ett mer miljövänligt sätt än med bil. Vi vill skapa en trafiksäker miljö för cyklister och gående utmed vägarna. Att bygga fler trygga gång- och cykelvägar kan leda till att fler väljer att ta sig fram på ett mer miljövänligt sätt än med bil.

Trafikverket vill förbättra för cyklister på sträckan Dingle-Kungshamn. Vi planerar att bygga en separerad gång- och cykelväg mellan Fabriksgatan och Heljerödsgatan i Bovallstrand och i Hunnebostand mellan Klarinettvägen i söder och Ulebergsvägen i norr.