Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på Lundaskogsrondellen, en enkelfilig cirkulationsplats. I centrum är det en svagt konformad betongcirkel med en bbelysningsstolpe i mitten. I bakgrunden syns en rad med lövträd, och bakom den byggnader som inhyser bland annat Citygross och Jula. Till höger skymtar man även parkeringen till affärerna. Foto: Elin Larsson

Väg 1757, Lundaskogsrondellen, nytt högersvängfält

Vi bygger om Lundaskogsrondellen till en dubbelfilig cirkulationsplats. Det gör vi för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Cirkulationsplatsen har i dag ett stort kapacitetsproblem som skapar köer i rusningstrafik, både från väster (Sjömarken/Sandared), från öster (Göteborgsvägen) och från söder (Viaredsmotet). Därför bygger vi en större cirkulationsplats som kommer att ha två körfält. Det kommer att underlätta för både trafiken, inklusive kollektivtrafiken, och för oskyddade trafikanter.

Så påverkas du

Trafiken kommer att påverkas under byggtiden, men vi kommer inte att stänga vägen för trafik. För att göra det säkrare för oskyddade trafikanter kommer vi att bygga en tillfällig gång- och cykelväg förbi arbetsplatsen.

Tidsplan

  • Byggande, maj–december 2020