Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på Lundaskogsrondellen, en enkelfilig cirkulationsplats. I centrum är det en svagt konformad betongcirkel med en bbelysningsstolpe i mitten. I bakgrunden syns en rad med lövträd, och bakom den byggnader som inhyser bland annat Citygross och Jula. Till höger skymtar man även parkeringen till affärerna. Foto: Elin Larsson

Väg 1757, Lundaskogsrondellen, nytt högersvängfält

Vi planerar att bygga om Lundaskogsrondellen för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Vi planerar att bygga om Lundaskogsrondellen till en dubbelfilig cirkulationsplats och gör då även ett separerat busskörfält. Dessutom flyttar vi busshållplatsen på väg 1757, gör en ny gång- och cykelpassage och anpassar körfälten mellan cirkulationsplatsen och väg 40 till den nya lösningen.

Syftet med ombyggnaden är att öka kapaciteten och framkomligheten för trafiken, inklusive kollektivtrafiken, i Lundaskogsrondellen. Vi ökar även trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter.