Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på Lundaskogsrondellen, en enkelfilig cirkulationsplats. I centrum är det en svagt konformad betongcirkel med en bbelysningsstolpe i mitten. I bakgrunden syns en rad med lövträd, och bakom den byggnader som inhyser bland annat Citygross och Jula. Till höger skymtar man även parkeringen till affärerna. Foto: Elin Larsson

Väg 1757, Lundaskogsrondellen, nytt högersvängfält

Vi planerar att bygga om Lundaskogsrondellen för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Vi planerar att bygga om Lundaskogsrondellen till en dubbelfilig cirkulationsplats. Dessutom anpassar vi busshållplatser och passager samt bygger tvåfiligt södergående mot riksväg 40.

Syftet med ombyggnaden är att öka kapaciteten och framkomligheten för trafiken, inklusive kollektivtrafiken, i Lundaskogsrondellen. Vi ökar även trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter.