Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

väg 1800

Väg 1800, ny sträckning och anslutning till väg 42

Vi bygger om korsningen mellan väg 42, väg 1800 och väg 1771 i Borås kommun. Det gör vi för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten.

Trafiken på väg 1800 har ökat de senaste åren, och korsningen mellan väg 42, väg 1800 (Paradisvägen) och väg 1771, (Sparsörsvägen) är i dag en av de mest olycksdrabbade i Fristads kommundel. Vi bygger därför om korsningen.

I samband med ombyggnaden ska vi även:

  • bygga gångpassager, en över väg 42 och en över väg 1800
  • bygga en gång- och cykelväg längs väg 1800 från väg 42 till 300 meter öster om Vinkelvägen
  • anlägga ett vänstersvängfält på väg 1800 till Vinkelvägen
  • flytta och tillgänglighetsanpassa en busshållplats.

Tidsplan

Arbetena kommer först påbörjas i höjd med Vinkelvägen och sedan gå österut längs väg 1800. Dessa  arbeten beräknas vara färdiga innan bygget går på semester 12 juli (vecka 28).  Sedan kommer vi att bygga resterande del av väg 1800 västerut för att avsluta vid anslutningen vid väg 42 samt planerade åtgärder på väg 42 under hösten.