Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 1800, ny sträckning och anslutning till väg 42

Vi planerar att bygga om korsningen mellan väg 42, väg 1800 och väg 1771 i Borås kommun. Det gör vi för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten.

Trafiken på väg 1800 har ökat de senaste åren, och korsningen mellan väg 42, väg 1800 (Paradisvägen) och väg 1771, (Sparsörsvägen) är i dag en av de mest olycksdrabbade i Fristads kommundel. Vi planerar därför att bygga om korsningen.

I samband med ombyggnaden ska vi även:

  • bygga gångpassager, en över väg 42 och en över väg 1800
  • bygga en gång- och cykelväg längs väg 1800 från väg 42 till 300 meter öster om Vinkelvägen
  • anlägga ett vänstersvängfält på väg 1800 till Vinkelvägen
  • flytta och tillgänglighetsanpassa en hållplats.

Tidsplan

Arbete med vägplanen och bygghandling pågår. Vägplanen planeras att skickas för fastställelse i april 2020.

Byggstart är planerad till höst 2020 och projektet beräknas vara klart juni 2021.