Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Raksträcka väg

Väg 1800/1795, Sparsör-Brämhult

Vägarna 1800, Paradisvägen och 1795, Hybergsvägen är utpekade som viktiga regionala vägar för såväl arbetspendling och godstransporter. Vi planerar därför att göra åtgärder för att höja standarden, framkomligheten och säkerheten.

Vägarna 1800, Paradisvägen och 1795, Hybergsvägen, tillsammans utgör en viktig länk som kopplar väg 40 via Brämhult med väg 42 i Sparsör och sedan vidare till E20. Vägarna 1800 och 1795 är utpekade som viktiga regionala vägar med betydelse för arbetspendling. Västra Götalands region har tillsammans med Sjuhärads kommunalförbund beslutat att satsa på att höja standard på det stråket.

Åtgärden omfattar förstärkningsåtgärder av vägkanter samt förbättring av släntlutningar och eventuellt plats för vägren.

Tidsplan

Arbetet med vägplan pågår. Vi planerar att bli färdiga med vägplanen under hösten 2020. Efter detta kommer bygghandling tas fram. En eventuell ombyggnation kan tidigast starta våren 2021.

Vi kommer inom kort att lägga ut en samrådsredogörelse här på projektsidan. Där redovisar vi svaren på yttranden från allmänheten och från berörda som handlar om exempelvis hastigheter och gång- och cykelbana.