Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 1800 Paradisvägen/1795 Hybergsvägen, standardhöjande åtgärder

Vägarna 1800, Paradisvägen och 1795, Hybergsvägen är utpekade som viktiga regionala vägar för såväl arbetspendling och godstransporter. Vi planerar därför att göra åtgärder för att höja standarden, framkomligheten och säkerheten.

Vägarna 1800, Paradisvägen och 1795, Hybergsvägen, tillsammans utgör en viktig länk som kopplar väg 40 via Brämhult med väg 42 i Sparsör och sedan vidare till E20. Vägarna 1800 och 1795 är utpekade som viktiga regionala vägar med betydelse för arbetspendling. Västra Götalands region har tillsammans med Sjuhärads kommunalförbund beslutat att satsa på att höja standard på det stråket.

Åtgärden omfattar förstärkningsåtgärder av vägkanter samt förbättring av slänterlutningar och eventuellt plats för vägren.

Tidplan

Vi har nu påbörjat en upphandling av konsult som ska ta fram vägplan och bygghandling. Vi beräknar att konsultupphandlingen är klar under april 2019 och att vi sen blir färdig med vägplanen under april 2020. Efter detta kommer bygghandling tas fram. En eventuell ombyggnation kan tidigast starta våren 2021.