Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Manlig cyklist med cykelhjälm  och neongul jacka som cyklar på en gång- och cykelväg. Fotograf: Kerstin Ericsson, Trafikverket

Väg 1801, Fristad, gång- och cykelväg

Vi bygger en gång- och cykelväg mellan Sumpvägen och Prästskovägen, längs med väg 1801. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Längs väg 1801 i Borås kommun håller vi på att bygga en 250 meter lång gång- och cykelväg på den norra sidan, mellan Sumpvägen och Prästskovägen. I samband med det kommer vi även att bygga en ny gångpassage vid Åsbovägen och bygga om gångpassagen vid Sumpvägen. Vi gör detta för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och skapa en bättre miljö för gående och cyklister.

Den nya gång- och cykelvägen kommer att ansluta till gång- och cykelvägarna i öst och väst. Sträckan kommer att följa den detaljplan som finns för området och kommer inte längre att vara en "felande länk"  i gång- och cykelnätet.

Tidsplan

  • Byggstart mars 2020
    Arbetet beräknas bli klart juni 2020.