Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 183, Borgstena skola, trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Vi planerar trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 183 vid Borgstena skola i Borås kommun. Det gör vi för att sänka hastigheten och skapa en bättre trafikmiljö.

Borgstena skola har signalerat att bilarna utanför skolan kör för fort och att infarten blir för trång vid de tider när barnen blir lämnade och hämtade. Vi ska därför göra ett antal trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att sänka hastigheten utanför skolan och skapa en bättre trafikmiljö.

Vi planerar att:

  • bygga en längre mittrefug och bredda vägen före infarten till Borgstena skola på väg 183.
  • bredda nuvarande busshållplatser för anropsstyrd taxitrafik. Busstrafik kommer inte att stanna vid Borgstena hållplats.
  • föreslå att hastigheten förbi skolan sänks permanent från 60 km/tim till 40 km/tim för att få ner hastigheten förbi skolan. Det är länsstyrelsen som beslutar om ny hastighet.
  • bredda infarten till skolan.
  • sätta upp ett vägräcke från skolans infart längs med löparbanan vid skolområdet (cirka 110 meter långt.
  • komplettera vägmärket för hastighetsbegränsning med tilläggstavlan ”Skola” före infarten, vilket påminner trafikanterna om att sänka hastigheten.

Tidplan

Projektering pågår och beräknas bli klar januari 2021.

Upphandling av entreprenör sker under mars–maj 2021. Byggstart är planerad till juni 2021 och arbetet beräknas sen bli klart i slutet av september 2021.

Berörda sakägare kommer vi att kontakta under 2020.