Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 183, Borgstena skola, trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Vi planerar trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 183 vid Borgstena skola i Borås kommun. Det gör vi för att sänka hastigheten och skapa en bättre trafikmiljö.

Borgstena skola har signalerat att bilarna utanför skolan kör för fort och att infarten blir för trång vid de tider när barnen blir lämnade och hämtade. Vi ska därför göra ett antal trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att sänka hastigheten utanför skolan och skapa en bättre trafikmiljö.

Vi planerar att:

  • bygga en längre mittrefug och bredda vägen före infarten till Borgstena skola på väg 183.
  • bygga om nuvarande busshållplatser till stoppbusshållplatser. Det innebär att bussen stannar på väg 183 intill bussplattformen, och trafiken bakom bussen får stanna tills resenärerna har stigit av respektive på.
  • föreslå att hastigheten förbi skolan sänks permanent från 60 km/tim till 40 km/tim för att få ner hastigheten förbi skolan. Det är länsstyrelsen som beslutar om ny hastighet.
  • bredda infarten till skolan.
  • sätta upp ett vägräcke från skolans infart längs med löparbanan vid skolområdet (cirka 110 m långt).
  • komplettera vägmärket för hastighetsbegränsning med tilläggstavlan ”Skola” före infarten, vilket påminner trafikanterna om att sänka hastigheten.

Tidplan

Vi håller på att förbereda för upphandling av konsult för uppdraget och arbetet beräknas pågå till sommaren 2020. Själva projekteringen bedöms påbörjas hösten 2020 och bli klar till våren 2021.

Berörda sakägare kommer att kontaktas av Trafikverket under 2020.