Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En röd bil som åker på en väg mellan gula rapsfält. Foto: Mikael Damkier

Väg 187/2551, Vara, ny cirkulationsplats

Vi planerar att bygga om korsningen mellan väg 187 och väg 2551 till en cirkulationsplats. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten och samtidigt bibehålla framkomligheten.

Fyrvägskorsningen mellan väg 187 (Östra Ringleden) och väg 2551 (Kungsgatan) är olycksdrabbad. För att öka trafiksäkerheten ska vi därför bygga om den till en cirkulationsplats. Målet är en mer anpassad korsningspunkt där antalet olyckor minskar samtidigt som vi kan bibehålla framkomligheten. Vi anpassar också för att öka säkerheten för gående och cyklister.

Detaljplaneringen pågår och vi räknar med att börja bygga hösten 2022. Under byggnationen kommer vi stänga korsningen helt och trafiken leds till andra vägar och gator. Vi planerar att vara klara runt årsskiftet 2022/2023.