Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 190, Skiljebacken–Björredsvägen, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Göteborgs Stad att bygga en gång- och cykelväg längs väg 190. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 190, Gråbovägen, mellan Skiljebacken och Björredsvägen i samarbete med Göteborgs Stad. I väster ska den nya gång- och cykelvägen ansluta till nuvarande gång- och cykelväg.

Den 1 200 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvalitet för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Ett tidigt samrådsmöte hölls den 7 juni 2018.