Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 1937, Solåsvägen–Grankullevägen, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Lerums kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 1937. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 1937, Olofstorpsvägen, mellan Solåsvägen och Grankullevägen i samarbete med Lerums kommun. Den kommer att ansluta till befintlig gång- och cykelväg vid Solåsvägen.

​Den 1 200 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvalitén för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.