Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En cyklist.

Väg 1957, Tiggarevägen–Norsesund station, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Alingsås och Lerums kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 1957. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 1957, Norsesundsvägen, vid Norsesunds bro i samarbete med Alingsås och Lerums kommun. Den kommer att sträcka sig mellan befintlig gång- och cykelväg vid Lilla Långenvägen och fram till den vägport där gång- och cykelvägen från Ingared ansluter.

​Den cirka 200 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvalitén för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.